Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

• Καρέκλα (Γυμνάσιο)

Γιάννης Κοντονασάκης, Β' γυμνασίου

Γιάννης Κοντονασάκης, Β' γυμνασίου

Γιάννης Κουτεντάκης, Γ' γυμνασίου

Αγγελική - Μαρία Ραπτάκη, Γ' γυμνασίου

Θάλεια Δογκάκη, Β' γυμνασίου

Μαρία Ραπτάκη, Γ' γυμνασίου

Μαρία Ραπτάκη, Γ' γυμνασίου

Παναγιώτης Ραπτάκης, Γ' γυμνασίου

Γιάννης Κουτεντάκης, Γ' γυμνασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: